Menü bezárása
Asztali nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2021. március 01. | Ma Albin napja van.
Elektronikus ügyintézés

11. dr. Kovács Tibor

Polgármester 1945. január 9. – 1947. június 21.

Budapesten született 1914. február 23-án. Édesapja Kovács Zsigmond, édesanyja Pollatschek Eugénia. Alsó- és középfokú tanulmányait, valamint a jogi egyetemet is Budapesten végezte. 1937-ben kapta meg diplomáját a Pázmány Péter Tudományegyetemen. 1932-től 1939-ig a Hazai Fésűsfonó és Szövőgyárban dolgozott, mint üzemi kalkulátor. Ekkor állásából elbocsátották, majd különféle alkalmi munkát végzett 1942 májusáig, amikor munkaszolgálatra hívták be. Százada Minszkben, Pinszkben, majd Kijevben állomásozott. Amikor visszavonultak és átlépték a magyar határt, 1944. októberében, megszökött. A véletlen folytán Kiskunhalasra került, ahol 1945. január 9-én a város polgármesterének választották meg, és ezt a tisztséget 1947. június 21-ig töltötte be. Nem volt könnyű dolga. A háború megkímélte város nehéz napokat élt át, a szovjet hadsereg egységei rendre átvonultak Kiskunhalason és különböző igényekkel léptek fel. Ha nem teljesíti, mindenféle retorziókat helyeztek kilátásba. Ám erőszakos cselekményre nem került sor. Kiskunhalas egy időre el volt zárva a külvilágtól és a kormánytól. A város pénztára üres volt. A városi tanács egyhangú határozatával kimondta 1945. január 12-én, hogy a városi pénztárban lévő 1000 pengős bankjegyeknek megfelelő összegben 100 pengős utalványokat nyomtat, mely meg is történt. Ezen utalványok a közpénztárnál voltak beválthatók. Elfogadása mindenkire nézve kötelező volt. Kidolgozta és megjelentette Kiskunhalas várospolitikai tervét, amely ritkaságszámba ment, s később is a városi tanácselnökök beszámolóikban gyakran hivatkoztak rá, büszkélkedve azzal, amit a feladatokból végrehajtottak. Egyebek között kiszorították a mocsarakat, amelyek már a török időkben is védték a várost, de egyben elzárták a többi településtől. Határozatot hozott a városi tanács a csirkekeltető üzem beindítására. Így újra üzembe helyezték a Schneider Ignác és Utódai telepet, és a termelés teljes kapacitással megindult. Megalakult a Nemzeti Segélyszervezet, a Demokratikus Ifjúsági Szövetség. A város külterületi iskoláiban is megkezdődtek a földigénylő gyűlések.160 1945. április 4-én megalakult a város képviselő-testülete: dr. Kovács Tibor polgármester, dr. Gusztos Károly helyettes polgármester, dr. Halász D. Sándor főjegyző, dr. Borbás Imre városi ügyész, dr. Halász D. Károly a rendőrség vezetője. Megkezdődött a szovjet emlékmű építése. Megalakult a 289-es Bocskai István Cserkészcsapat. Határozatot hozott a képviselőtestület a kórházi osztályok emelésére. 1945. október 23-án díszközgyűlésen emlékeztek meg a város felszabadulásáról. Dr. Kovács Tibor házasságából 1945. december 3-án Mihály nevű gyermeke született. 1946-ban megalakult a 11. Határőr Zászlóalj. A képviselőtestület a Natkai utcát Brinkus Lajos utcára, az Akácfa utcát Fazekas Gábor utcára változtatta. Megkezdődött a kenyér- és lisztjegyek kiosztása. A közbiztonság érdekében lovas őrséget szervezett a városi rendőrkapitányság. 1947-ben a város 30.000 forint központi segélyt kapott a közmunkák megindítására. Mentőautót kapott a város és üzembe helyezték a mentőállomást. A város 6.000 forint értékű ruhaanyagot vásárolt a szegénysorsú gyermekek felruházására. A városban 200 szegénysorsú részére étkezési akciót szervezett a Vöröskereszt Szervezet. A munkanélküliek foglalkoztatására közmunkát szerveztek. Az újjáépítési miniszter 30.000 forintot juttatott az utak rendbehozatalára. A városban megindult a dán “Red Barnet” Szövetség étkeztetési akciója. Hat héten keresztül naponta 300 ínséges iskoláskorú gyermek kapott bőséges ellátást. A képviselőtestület elhatározta, hogy a városi könyvtárat felállítja és 1-2 személyt alkalmaznak. 1947. júniusában dr. Kovács Tibort az MKP Központi Vezetősége közigazgatási osztályára helyezték. Az osztály megszűntével 1949. februárjától a Belügyminisztérium Közigazgatási főosztályán dolgozott, amely 1953. júliusában a Minisztertanács Titkárságához került. Ettől kezdve 1970. júniusáig a Minisztertanács Tanácsszervek Osztályának – később a Tanácsi Hivatalnak – helyettes vezetője volt. 1970. júniusától nyugállományba vonulásáig, 1977-ig a Tanácsakadémia főigazgatójaként tevékenykedett. Hivatali munkája mellett két évtizedig az Állam és Igazgatás című folyóirat felelős-, illetőleg főszerkesztője volt. Megszervezte az Államigazgatási Főiskolát. Nyugdíjasként benyújtotta disszertációját és kandidátusi fokozatot szerzett. Közben tanított a Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam és Jogtudományi karán. Több magas állami kitüntetésben részesült, többek között a Szocialista Magyarországért Érdemrendet is megkapta, valamint 1976-ban Kiskunhalas Város Tanácsa Díszpolgárává választotta. Meghalt Budapesten, 1987. március 9-én.

Polgármester 1945. január 9. – 1947. június 21.

Budapesten született 1914. február 23-án. Édesapja Kovács Zsigmond, édesanyja Pollatschek Eugénia. Alsó- és középfokú tanulmányait, valamint a jogi egyetemet is Budapesten végezte. 1937-ben kapta meg diplomáját a Pázmány Péter Tudományegyetemen. 1932-től 1939-ig a Hazai Fésűsfonó és Szövőgyárban dolgozott, mint üzemi kalkulátor. Ekkor állásából elbocsátották, majd különféle alkalmi munkát végzett 1942 májusáig, amikor munkaszolgálatra hívták be. Százada Minszkben, Pinszkben, majd Kijevben állomásozott. Amikor visszavonultak és átlépték a magyar határt, 1944. októberében, megszökött. A véletlen folytán Kiskunhalasra került, ahol 1945. január 9-én a város polgármesterének választották meg, és ezt a tisztséget 1947. június 21-ig töltötte be. Nem volt könnyű dolga. A háború megkímélte város nehéz napokat élt át, a szovjet hadsereg egységei rendre átvonultak Kiskunhalason és különböző igényekkel léptek fel. Ha nem teljesíti, mindenféle retorziókat helyeztek kilátásba. Ám erőszakos cselekményre nem került sor. Kiskunhalas egy időre el volt zárva a külvilágtól és a kormánytól. A város pénztára üres volt. A városi tanács egyhangú határozatával kimondta 1945. január 12-én, hogy a városi pénztárban lévő 1000 pengős bankjegyeknek megfelelő összegben 100 pengős utalványokat nyomtat, mely meg is történt. Ezen utalványok a közpénztárnál voltak beválthatók. Elfogadása mindenkire nézve kötelező volt. Kidolgozta és megjelentette Kiskunhalas várospolitikai tervét, amely ritkaságszámba ment, s később is a városi tanácselnökök beszámolóikban gyakran hivatkoztak rá, büszkélkedve azzal, amit a feladatokból végrehajtottak. Egyebek között kiszorították a mocsarakat, amelyek már a török időkben is védték a várost, de egyben elzárták a többi településtől. Határozatot hozott a városi tanács a csirkekeltető üzem beindítására. Így újra üzembe helyezték a Schneider Ignác és Utódai telepet, és a termelés teljes kapacitással megindult. Megalakult a Nemzeti Segélyszervezet, a Demokratikus Ifjúsági Szövetség. A város külterületi iskoláiban is megkezdődtek a földigénylő gyűlések.160 1945. április 4-én megalakult a város képviselő-testülete: dr. Kovács Tibor polgármester, dr. Gusztos Károly helyettes polgármester, dr. Halász D. Sándor főjegyző, dr. Borbás Imre városi ügyész, dr. Halász D. Károly a rendőrség vezetője. Megkezdődött a szovjet emlékmű építése. Megalakult a 289-es Bocskai István Cserkészcsapat. Határozatot hozott a képviselőtestület a kórházi osztályok emelésére. 1945. október 23-án díszközgyűlésen emlékeztek meg a város felszabadulásáról. Dr. Kovács Tibor házasságából 1945. december 3-án Mihály nevű gyermeke született. 1946-ban megalakult a 11. Határőr Zászlóalj. A képviselőtestület a Natkai utcát Brinkus Lajos utcára, az Akácfa utcát Fazekas Gábor utcára változtatta. Megkezdődött a kenyér- és lisztjegyek kiosztása. A közbiztonság érdekében lovas őrséget szervezett a városi rendőrkapitányság. 1947-ben a város 30.000 forint központi segélyt kapott a közmunkák megindítására. Mentőautót kapott a város és üzembe helyezték a mentőállomást. A város 6.000 forint értékű ruhaanyagot vásárolt a szegénysorsú gyermekek felruházására. A városban 200 szegénysorsú részére étkezési akciót szervezett a Vöröskereszt Szervezet. A munkanélküliek foglalkoztatására közmunkát szerveztek. Az újjáépítési miniszter 30.000 forintot juttatott az utak rendbehozatalára. A városban megindult a dán “Red Barnet” Szövetség étkeztetési akciója. Hat héten keresztül naponta 300 ínséges iskoláskorú gyermek kapott bőséges ellátást. A képviselőtestület elhatározta, hogy a városi könyvtárat felállítja és 1-2 személyt alkalmaznak. 1947. júniusában dr. Kovács Tibort az MKP Központi Vezetősége közigazgatási osztályára helyezték. Az osztály megszűntével 1949. februárjától a Belügyminisztérium Közigazgatási főosztályán dolgozott, amely 1953. júliusában a Minisztertanács Titkárságához került. Ettől kezdve 1970. júniusáig a Minisztertanács Tanácsszervek Osztályának – később a Tanácsi Hivatalnak – helyettes vezetője volt. 1970. júniusától nyugállományba vonulásáig, 1977-ig a Tanácsakadémia főigazgatójaként tevékenykedett. Hivatali munkája mellett két évtizedig az Állam és Igazgatás című folyóirat felelős-, illetőleg főszerkesztője volt. Megszervezte az Államigazgatási Főiskolát. Nyugdíjasként benyújtotta disszertációját és kandidátusi fokozatot szerzett. Közben tanított a Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam és Jogtudományi karán. Több magas állami kitüntetésben részesült, többek között a Szocialista Magyarországért Érdemrendet is megkapta, valamint 1976-ban Kiskunhalas Város Tanácsa Díszpolgárává választotta. Meghalt Budapesten, 1987. március 9-én.

KERÜLJE A SORBAN ÁLLÁST!
Adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton is teljesítheti.
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai

Ismerje meg Ön is Kiskunhalas magával ragadó történetét, a kezdetektől napjainkig!

Az öt kötetből álló sorozat megvásárolható a Thorma János Múzeumban, továbbá már ingyenesen, elektronikus formátumban is elérhető.

A kötetek letöltése