Menü bezárása
Asztali nézet
  Van hozzáférése? | lépjen be   Mobil nézet
Váltás az akadálymentes honlapra  2020. augusztus 10. | Ma Lőrinc napja van.
Elektronikus ügyintézés

Pályázati felhívás - Belső ellenőr

22
08
2019

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőr munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, Kiskunhalas, Hősök tere 1 . 


A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 1. pontja 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik a kockázatelemzések elkészítésében, majd ezek alapján a stratégiai, a középtávú és éves ellenőrzési tervek elkészítésében. Részt vesz a belső ellenőrzési kézikönyv és egyéb, a belső ellenőrzéssel kapcsolatos szabályzatok kidolgozásában. Javaslatot tesz az ellenőrzési ütemterv elkészítéséhez, végrehajtja az ütemezett vizsgálatokat. Intézményi és belső ellenőrzést végez a tisztségviselők és a jegyző felkérésére. Egyedi megbízás alapján az ütemezettől eltérően cél- és témavizsgálatokat végez. Ellátja a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körébe tartozó feladatok belső ellenőrzését. Ellenőrzési tevékenysége során vizsgálja és értékeli a folyamatba épített, előzetes utólagos és vezetői rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelést, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét. A belső ellenőrzési tevékenysége során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket végez. Ellenőrzi az államháztartási törvény, a számviteli törvény, a költségvetési gazdálkodásra, ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok, az ágazati utasítások és képviselő-testületi rendeletek és határozatok maradéktalan alkalmazását, érvényesülését, a gazdasági események számviteli és bizonylati fegyelmének betartását. Ellenőrzi az önkormányzat által adott támogatások elszámolását. (Az önkormányzat által alapított alapítványok- különös tekintettel a közalapítványokra –ellenőrzése). Az ellenőrzések során erőteljesen támaszkodik a közgazdasági elemző tevékenységre. Az ellenőrzések során megállapított tényekről írásos jelentéseket készít, ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg és kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében a munka jobbá tételére. Figyelemmel kíséri a realizálási kötelezettségek teljesítését, indokolt esetben utóvizsgálatot tart. Nyilvántartja az ellenőrzött egységeket, ennek tényét a vizsgált szerv ellenőrzési naplójában is rögzíti. Vezeti az ellenőrzések nyilvántartását. Ellenőrzési programot készít a célellenőrzések kivételével az időszakos ellenőrzésekhez. Az önkormányzat felügyelete alatt működő intézmények, szervezetek vizsgálata esetében a programot és a megbízólevelet a jegyző adja ki. Esetenként vizsgálatvezetői feladatokat lát el. Ennek során a vizsgálatban résztvevők felkészítése is kötelezettsége. Gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó jogszabályokat, a vizsgált témával összefüggő korábbi vizsgálati megállapításokat, jelentéseket, a képviselő-testületi előterjesztéseket, döntéseket az ellenőrzésben résztvevők a helyszíni vizsgálat megkezdése előtt megismerjék. A helyszíni vizsgálat megkezdése előtt konkrétan meg kell határozni az ellenőrzésben résztvevők feladatait és az alkalmazandó vizsgálati módszereket. Előkészíti az ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves testületi beszámoló anyagát. Ellátja az eseti megbízás alapján kapott feladatokat. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Főiskola, 

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A§, 7.§, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.§ (4)-(8) bekezdésben foglaltak az irányadók. 

• Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati, gazdasági mérnöki, a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti szakképzettség; 

• vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, ellenőrzési szakelőadó, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri, 

• vagy az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri, felsőfokú államháztartási, államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési, elektronikus információbiztonsági vezetői, integritás tanácsadói szakképesítés. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés és regisztráció, 

• ASP rendszer ismerete, 

• Word és Excel középfokú ismerete és gyakorlati alkalmazása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 16. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 12. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/1005/2019, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr. 

vagy

• Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző részére az allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.kiskunhalas.hu - 2019. augusztus 22.

Halasi Tükör - 2019. augusztus 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 23. 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőr munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, Kiskunhalas, Hősök tere 1 . 


A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 1. pontja 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik a kockázatelemzések elkészítésében, majd ezek alapján a stratégiai, a középtávú és éves ellenőrzési tervek elkészítésében. Részt vesz a belső ellenőrzési kézikönyv és egyéb, a belső ellenőrzéssel kapcsolatos szabályzatok kidolgozásában. Javaslatot tesz az ellenőrzési ütemterv elkészítéséhez, végrehajtja az ütemezett vizsgálatokat. Intézményi és belső ellenőrzést végez a tisztségviselők és a jegyző felkérésére. Egyedi megbízás alapján az ütemezettől eltérően cél- és témavizsgálatokat végez. Ellátja a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körébe tartozó feladatok belső ellenőrzését. Ellenőrzési tevékenysége során vizsgálja és értékeli a folyamatba épített, előzetes utólagos és vezetői rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelést, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét. A belső ellenőrzési tevékenysége során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenőrzéseket, illetve informatikai rendszerellenőrzéseket végez. Ellenőrzi az államháztartási törvény, a számviteli törvény, a költségvetési gazdálkodásra, ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok, az ágazati utasítások és képviselő-testületi rendeletek és határozatok maradéktalan alkalmazását, érvényesülését, a gazdasági események számviteli és bizonylati fegyelmének betartását. Ellenőrzi az önkormányzat által adott támogatások elszámolását. (Az önkormányzat által alapított alapítványok- különös tekintettel a közalapítványokra –ellenőrzése). Az ellenőrzések során erőteljesen támaszkodik a közgazdasági elemző tevékenységre. Az ellenőrzések során megállapított tényekről írásos jelentéseket készít, ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg és kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében a munka jobbá tételére. Figyelemmel kíséri a realizálási kötelezettségek teljesítését, indokolt esetben utóvizsgálatot tart. Nyilvántartja az ellenőrzött egységeket, ennek tényét a vizsgált szerv ellenőrzési naplójában is rögzíti. Vezeti az ellenőrzések nyilvántartását. Ellenőrzési programot készít a célellenőrzések kivételével az időszakos ellenőrzésekhez. Az önkormányzat felügyelete alatt működő intézmények, szervezetek vizsgálata esetében a programot és a megbízólevelet a jegyző adja ki. Esetenként vizsgálatvezetői feladatokat lát el. Ennek során a vizsgálatban résztvevők felkészítése is kötelezettsége. Gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó jogszabályokat, a vizsgált témával összefüggő korábbi vizsgálati megállapításokat, jelentéseket, a képviselő-testületi előterjesztéseket, döntéseket az ellenőrzésben résztvevők a helyszíni vizsgálat megkezdése előtt megismerjék. A helyszíni vizsgálat megkezdése előtt konkrétan meg kell határozni az ellenőrzésben résztvevők feladatait és az alkalmazandó vizsgálati módszereket. Előkészíti az ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves testületi beszámoló anyagát. Ellátja az eseti megbízás alapján kapott feladatokat. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) helyi Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Főiskola, 

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A§, 7.§, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.§ (4)-(8) bekezdésben foglaltak az irányadók. 

• Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati, gazdasági mérnöki, a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti szakképzettség; 

• vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, ellenőrzési szakelőadó, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri, 

• vagy az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri, felsőfokú államháztartási, államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési, elektronikus információbiztonsági vezetői, integritás tanácsadói szakképesítés. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés és regisztráció, 

• ASP rendszer ismerete, 

• Word és Excel középfokú ismerete és gyakorlati alkalmazása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 16. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 12. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/1005/2019, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr. 

vagy

• Elektronikus úton Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző részére az allas@kiskunhalas.hu E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztásról és a kinevezésről a jegyző dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.kiskunhalas.hu - 2019. augusztus 22.

Halasi Tükör - 2019. augusztus 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 23. 

Hol vagyok? Városi hírek
KERÜLJE A SORBAN ÁLLÁST!
Adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton is teljesítheti.
KORONAVÍRUS
TÁJÉKOZTATÓ!
Hasznos információk
Segélyhívó telefonszámok, felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők
elérhetőségei, továbbá a helyi gyógyszertárak, közszolgáltatók,
közigazgatási intézmények, közjegyzők, tömegközlekedési
kirendeltségek, egyházak adatai
Helyi busz menetrend
Kiskunhalas Város helyi menetrend szerinti
autóbusz járatainak menetrendje
Adóslista
Önkormányzatunk felé adóhátralékkal
rendelkező cégek és magánszemélyek listája
Ebrendészet
Önkormányzati ebrendészet információi,
felhívásai, átvehető kutyák fényképes listája
Lakossági bejelentő
Véleménye, vagy problémája van? Írjon nekünk!
Vásárnaptár
Országos kirakodó-, autó-, termény-, állat-
és kutya vásár, továbbá zsibvásár időpontjai

Ismerje meg Ön is Kiskunhalas magával ragadó történetét, a kezdetektől napjainkig!

Az öt kötetből álló sorozat megvásárolható a Thorma János Múzeumban, továbbá már ingyenesen, elektronikus formátumban is elérhető.

A kötetek letöltése