Kiskunhalas

 Díszpolgárok

 

1. gróf Ráday Gedeon

nagybirtokos, királyi biztos
(Pest, 1829. június 16. – Budapest, 1901. november 29.)
1871: Kiskunhalas város díszpolgára
1861–1865–ig a főrendi ház tagja, majd jegyzője. 1867-ben a Belügyminisztériumban osztálytanácsos és a rendőri osztály főnöke. 1869-ben az alsó-tiszai vidék közbiztonságának király biztosa, az ún. „betyárság” felszámolója.

 

 

2. Kossuth Lajos

ügyvéd, kormányzó elnök
(Monok, 1802. szeptember 19. – Turin, 1894. március 20.)

1892: Kiskunhalas város díszpolgára
A nemzeti függetlenségért, a feudális kiváltságok felszámolásáért, s a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott 19. századi küzdelem legnagyobb alakja. 1848-ban a Batthyány–kormány pénzügyminisztere, majd a Honvédelmi Bizottmány el-nöke és 1849. április 14–től kormányzó elnök.

 

3. Jókai Mór

író
(Komárom, 1825. február 18. – Budapest, 1904. május 5.)

1893: Kiskunhalas város díszpolgára
„Jókai Mórnak város díszpolgárának történt megválasztása egyszersmind a város egy utczájának Jókai Mór nevéről leendő elnevezése tárgyában. Egyidejűleg tekintettel a közlött határozatra a mostani „Nádor utcza” Jókai Mór utczává neveztetik el.”

 

4. Beniczky Ferenc

főispán
(Pest, 1833. január 6. – Budapest, 1905. május 14.)

1900: Kiskunhalas város díszpolgára

 

5. Horthy Miklós

ellentengernagy, kormányzó
(Kenderes, 1868. június 18. – Estoril, Portugália 1957. február 9.)

1920: Kiskunhalas város díszpolgára
Ferenc József szárnysegédje, 1918-ban az Osztrák–Magyar Monarchia flottaparancsnoka. 1919-ben a szegedi ellenforradalmi kormány hadügyminisztere, majd a Nemzeti Hadsereg fővezére. 1920. március 1-jétől kormányzó.

 

6. gróf Apponyi Albert

vallás- és közoktatásügyi miniszter
(Bécs, 1846. május 29. – Genf, Svájc 1933. február 7.)

1921: Kiskunhalas város díszpolgára
Jelentős konzervatív politikus, miniszter, nagybirtokos, az MTA tagja. 1906-1910 és 1917-1918 között vallás- és közoktatásügyi miniszter. Trianonban a magyar békedelegáció vezetője. 1923-tól haláláig Magyarország fődelegátusa a Népszövetségben.

 

7. gróf Bethlen István

miniszterelnök
(Gernyeszeg, 1874. október 8. – Moszkva, 1946. október 5.)

1923: Kiskunhalas város díszpolgára
A Tanácsköztársaság kikiáltása után Bécsben az ellenforradalmi komité egyik vezetője. A Horthy-rendszer jelentős politikusa, miniszterelnök (1921–1931), az MTA tagja.

 

8. dr. báró Prónay György

országgyűlési képviselő
(Tápióság, 1887. március 21. – Gödöllő, 1968. december 19.)

1927: Kiskunhalas város díszpolgára
Kiskunhalas országgyűlési képviselője 1922-1930. (Lásd Kiskunhalas almanach: Országgyűlési képviselők.)

 

9. vitéz jákfai Gömbös Gyula

hivatásos katona, miniszterelnök
(Murga, 1886. december 26. – München, 1936. október 6.)

1932: Kiskunhalas város díszpolgára
1919-ben a Magyar Országos Véderő Egylet elnöke lett. 1923-ban megalakítja a Magyar Nemzeti Függetlenségi (Fajvédő) Pártot. 1929-től a Bethlen- és a Károlyi kormányban honvédelmi miniszter, 1932-1936 között miniszterelnök.

 

10. gróf Teleki Mihály

földművelődésügyi miniszter
(Budapest, 1896. április 20. – London, 1991. augusztus 20.)

1939: Kiskunhalas város díszpolgára
Kiskunhalas országgyűlési képviselője 1935-1944. (Lásd Kiskunhalas almanach: Országgyűlési képviselők.)

 

11. Jaross Andor

miniszter
(Komáromcsehi, 1896. május 23. – Budapest, 1946. április 11.)

1939: Kiskunhalas város díszpolgára
1935-től a prágai képviselőház tagja, az Egyesült Magyar Párt elnöke. 1938-1940 között a felvidéki ügyek tárcanélküli minisztere. A Sztójay-kormányban belügyminiszter. A felszabadulás után a Népbíróság halálra ítélte, kivégezték.

 

12. Thorma János

festőművész
(Kiskunhalas, 1870. április 24. – Nagybánya, 1937. december 5.)

1975: Kiskunhalas város díszpolgára
„Kiskunhalas város szülötte, történelmi festészetünk kiemelkedő művésze, s természetfestészetünk megalapozója volt. Az „Aradi vértanúk”, a „Talpra magyar!”, a „Szenvedők” című festmények alkotója, aki művészetével azon fáradozott, hogy ébren tartsa a magyar szabadságmozgalmak eszméjét.”

 

13. Halász József

(Kiskunhalas, 1925. február 9. – Budapest, 1986. január 25.)
1975: Kiskunhalas város díszpolgára
„Kiskunhalas város felszabadulását követően elsők között kapcsolódott be az ifjúsági mozgalomba, a Halasi Ifjúsági Szervezet létrehozásában, kiszélesítésében, működésében igen eredményes tevékenységet fejtett ki. Kiskunhalasról elkerülve sem szakadt meg a kapcsolata szülővárosával.”

 

14. Macskási József

(Kiskunmajsa, 1897. november 6. – Kiskunmajsa, 1990. július 30.)
1975: Kiskunhalas város díszpolgára
„Már a felszabadulás előtt aktív tevékenységet fejtett ki a helyi földmunkásszervezet létrehozásában. A felszabadulást követően, mint az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja, majd az Országos Földbirtokrendező Tanács tagja kiemelkedő tevékenységet fejtett ki a helyi földmunkás mozgalom szervezésében, a városi agrárproletárok részére történő földosztásban.”

 

15. Török Imréné

csipkevarrónő
(Kiskunhalas, 1922. január 21.– )

1975: Kiskunhalas város díszpolgára
„1935-ben kezdte meg a halasi csipke varrását, melyet a Háziipari Szövetkezet keretében jelenleg is végez. Lelkes, mintagyűjtő tevékenységének köszönhető, hogy a háború idején elkallódott, illetve magánszemélyek birtokába jutott eredeti rajzok és mintadarabok jelenleg is felhasználásra kerülhetnek. E tevékenysége folytán jelenleg mintegy 2000 db-os minta-kollekció áll a Háziipari Szövetkezet rendelkezésére. Nagy szeretettel és szorgalommal vesz részt a „Halasi Csipke”-varrás tanításában, s az eredeti rajzok további felkutatásában.”

 

16. dr. Varga Jenő

megyei tanácstag
(Hajdúböszörmény, 1913. március 4. – Budapest, 1986. szeptember 19.)

1975: Kiskunhalas város díszpolgára
„1954-től 1971-ig városunk megyei tanácstagja, 1967-től 1971-ig egyben országgyűlési képviselője is volt. Mint megyei tanácstag, később pedig, mint országgyűlési képviselő eredményes segítséget nyújtott Kiskunhalas város ipara megteremtésében, meglévő ipari üzemeink fejlesztésében. Segítő közreműködésével lendült fel városunkban a lakásépítések üteme a második ötéves terv időszakában.”

 

17. Trofimov Valentyin Nyikolajevics

ezredes
(?–?)

1976: Kiskunhalas város díszpolgára
„1944. október 23-án a felszabadító szovjet csapatok élén elsőként lépte át városunk határát és századával felszabadította Kiskunhalas várost a fasiszta elnyomás alól. A II. világháború idején városunkban a Szovjetunió Vörös Hadserege által történt felszabadítása során hősies magatartást tanúsított.”

 

18. dr. Kovács Tibor

polgármester
(Budapest, 1914. február 23. – Budapest, 1987. március 9.)

1976: Kiskunhalas város díszpolgára
„A felszabadulás utáni években városunk első demokratikus polgármestere volt, s kiemelkedő érdemeket szerzett a városi közigazgatás átszervezésében és a Magyar Kommunista Párt helyi szervezetének megalakításában. Az ő tevékeny közreműködésével készült el városunk első fejlesztési terve, amely – helyes elképzeléseinél fogva – több középtávú tervünk alapját képezte.”

 

19. Csorba Tibor

festőművész
(Szepesváralja, 1906. március 15. – Budapest, 1985. szeptember 5.)

1985: Kiskunhalas város díszpolgára
„Csorba Tibor Lengyelországban élő magyar származású festőművésznek a magyar-lengyel barátság ápolásában szerzett kiemelkedő érdemeiért és Kiskunhalas város kulturális életének fellendítése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, „Kiskunhalas Város Díszpolgára” címet adományoz.”

 

20. Garbai Sándor

(Kiskunhalas, 1879. március 6. – Párizs, 1947. november 7.)
1987: Kiskunhalas város díszpolgára
„Garbai Sándor Elvtársnak, Kiskunhalas város szülöttének, a Tanácsköztársaság Elnökének, történelmet formáló munkásmozgalmi tevékenységéért, haladó politikai eszméinek elismeréseként.”

 

21. Bodor Tibor

színművész
(Kiskunhalas, 1921. február 11. – 2000. június 20.)

1987: Kiskunhalas város díszpolgára
„Bodor Tibor színművésznek, Kiskunhalas város szülöttének, színészi pályáján nyújtott tevékenysége, jelentős események alkalmával Kiskunhalas város kulturális életének színvonalasabbá tétele érdekében önzetlen fellépései elismeréseként.”

 

22. Földes László

nyugalmazott vezérigazgató
(Kiskunhalas, 1914. július 27. – Budapest, 2000. június)

1987: Kiskunhalas város díszpolgára
„A Városi Tanács Földes László nyugalmazott vezérigazgatónak, a város szülöttének „Kiskunhalas Város Díszpolgára” címet adományozza, a nagyértékű vadászati gyűjteményének állandó kiállítás létrehozása céljából a város számára adományozása elismerésként.”

 

23. Puskás Sándor

színművész
(Kiskunhalas, 1917. szeptember 29. – Budapest, 1991. április 4.)

1988. október 7.: Kiskunhalas város díszpolgára
„Puskás Sándor színművésznek, Kiskunhalas város szülöttének, több évtizedes művészi pályafutása alatt szülővárosához való kötődésért, a város kulturális életének fellendítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.”

 

24. Váci György

könyvkötőmester
(Kiskunhalas, 1919. december 7. – Vác, 1995. február 18. )

1988. október 7.: Kiskunhalas város díszpolgára
„Váci György „Aranydíjas” könyvkötőmesternek, Kiskunhalas város szülöttének, mestersége művészi gyakorlása és az állandó kiállítás céljára a városnak adományozott páratlan értékű ipartörténeti gyűjtemény elismeréseként.”

 

25. Nagy Szeder István

építészmérnök
(Kiskunhalas, 1907. március 8. – Kiskunhalas, 1994. július 26.)

1991. augusztus 20.: Kiskunhalas város díszpolgára
„A Képviselő-testület 1991. évben Nagy Szeder Istvánnak életműve alapján elismerésként Díszpolgári címet adományoz.”

 

26. Vass Lajos

nyugalmazott iskolaigazgató
(Kiskunhalas, 1921. augusztus 25. – Kiskunhalas, 1993. január 24.)

1992. augusztus 20.: Kiskunhalas város díszpolgára
„Kiskunhalas Város Képviselőtestülete „Díszpolgári” címet adományoz Vass Lajos nyugalmazott iskolaigazgatónak, a II. világháború halasi áldozatainak felkutatásáért, néptanítói munkásságáért.”

 

27. F. Nagy József

mérnöktanár
(Földes, 1925. február 13.– )

1993. augusztus 20.: Kiskunhalas város díszpolgára
„Kiskunhalas város Képviselőtestülete „Díszpolgári” címet adományoz F. Nagy József nyugalmazott pedagógusnak a mezőgazdasági szakképzésben, Kiskunhalas város helytörténetének kutatásában végzett kiemelkedő munkásságáért.”

 

28. Sütő József

nyugalmazott középiskolai tanár
(Kiskunhalas, 1905. december 26. – Kecskemét, 1995. december 28.)

1994 augusztus 20.: Kiskunhalas város díszpolgára
„Sütő József nyugalmazott középiskolai tanárnak kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért, várostörténeti jelentőségű tudományos munkásságáért.”

 

29. Berki Viola

festőművész
(Kiskunhalas, 1932. május 5. – Budapest, 2001. március 26.)

1995. augusztus 20.: Kiskunhalas város díszpolgára
„A képviselő-testület 1995. évben „Kiskunhalas Díszpolgára” címet adományozza Berki Viola Munkácsy-díjas, érdemes művész, festőnek Kiskunhalasról elszármazó kortárs magyar festőművész kimagasló tevékenységéért, szülővárosa iránti el-kötelezettségéért, a város hírnevének öregbítéséért.”

 

30. dr. Szabó Miklós

tanár
(Paks, 1938. november 11. – Kiskunhalas, 1994. június 7.)

1996. augusztus 20.: Kiskunhalas város díszpolgára
„A képviselő-testület dr. Szabó Miklós a Szilády Áron Gimnázium néhai igazgatójának, posztumusz Díszpolgári címet adományoz. Kiskunhalas városért folytatott sokrétű tevékenységéért, az itt élő emberek sorsának javításáért. A pedagógus és kulturális élet területén elért kiemelkedő eredményeiért.”

 

31. Manfred Raum

polgármester
(Neuendettelsau, 1941. március 26. – )

1997. szeptember 6.: Kiskunhalas város díszpolgára
„A képviselő-testület Díszpolgári címet adományoz Manfred Raum Kronach partnerváros polgármesterének. Kronach és Kiskunhalas városok közötti példaértékű partnerkapcsolat kialakításáért, a kulturális, sport és diákkapcsolatokban elért kiemelkedő eredményességéért.”

 

32. Diószegi Balázs

festőművész
(Kunszentmiklós, 1914. február 16.–Kiskunhalas, 1999. február 2.)

1998. május 6.: Kiskunhalas város díszpolgára
„A képviselő-testület Díszpolgári címet adományoz Diószegi Balázs Munkácsy-díjas festőművésznek: Kiskunhalas város hírnevét öregbítő művészi munkájáért, az alföldi paraszti élet megörökítésében végzett elkötelezett életművéért.”

 

33. Miklósa Erika

operaénekesnő
(Kiskunhalas, 1970. június 9. – )

1999. május 6.: Kiskunhalas város díszpolgára
„A képviselő-testület Kiskunhalas város díszpolgára címet adományoz Miklósa Erika operaénekesnőnek, hazájának és szülővárosának elismerést szerző, kiemelkedő művészi tevékenységéért.”

 

34. Vincze Ferenc

nyugalmazott tanácselnök
(Zólyom, 1916. május 7. – Kiskunhalas, 2004. június 22.)

2000. május 6.: Kiskunhalas város díszpolgára
„A képviselő-testület Kiskunhalas város díszpolgára címet adományoz Vincze Ferenc nyugalmazott tanácselnöknek, Kiskunhalas város iparosítása, intézményrendszerének megújítása érdekében kifejtett magas szintű munkásságáért.”

 

35. dr. Ádám Gyula

nyugalmazott közjegyző
(Kiskőrös, 1907. március 22. – Kiskunhalas, 2003.február 7.)

2002. május 6.: Kiskunhalas város díszpolgára
„Dr. Ádám Gyula nyugalmazott közjegyző részére példamutató életviteléért, a helyi társadalom sok évtizedes szolgálatáért, szakmája magas szintű az emberi tisztességet mindenkor előtérbe helyező gyakorlásáért. Köszönetül azért, mert a törvények és rendelkezések alkalmazásakor a jogszabály mögött mindig látta az embert.”

 

36. Katona István

kertészmérnök, címzetes egyetemi docensnek
(Keckemét, 1933.08.15. - Kiskunhalas, 2005.02.15.)

2004. május 1.: Kiskunhalas város díszpolgára
„Kiskunhalas város mezőgazdaságának fejlesztéséért, a szakember utánpótlás területén végzett kiemelkedő munkásságáért és a város fejlődését segítő tartalmas életútjáért.”

 

37. Lakatos Vince

író, filmkészítő
(Mikelaka, 1907. jan. 21. – Bp., 1978. febr. 20.)

2005. Kiskunhalas város díszpolgára (posztumusz)
„Kiskunhalast körülvevő egykori tanyavilágban élő emberek életét bemutató és az utókor számára megörökítő filmjeiért és írói tevékenysége során elért kiemelkedő érdemeiért.”

 

38. Táncos Sándor

nyugalmazott tanácselnök
(Szeged, 1926. szeptember 12. –Kiskunhalas, 2014.03.24. )

2006 Kiskunhalas város díszpolgára

 

39. Csenki Ferenc

edző sportszervező
(Kiskunfélegyháza, 1922.12.10.- Kiskunhalas, 2010.02.28.)

2008 Kiskunhalas város díszpolgára

 

40. Paczolay Gyula

szakedző

2009. Kiskunhalas város díszpolgára

 

41. Szőke Antal

iskolaigazgató

2011. Kiskunhalas város díszpolgára

 

42. Farkas Andrásné Dr. Borbényi Zita


orvos, egyetemi tanár

2013. Kiskunhalas város díszpolgára

 

 43. Dr. Gszelmann Ádám

Felsővárosi Általános Iksola nyugalmazott iskolaigazgatója
2015. Kiskunhalas város díszpolgára