BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KISKUNHALASI JÁRÁSI HIVATALA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Fejlesztés miatt ügyfélfogadási szünet lesz a földhivatalnál

 


A földhivatalok ingatlan-nyilvántartási és térképi adatbázisának fejlesztése miatt 2015. ÁPRILIS 29. és 2015. MÁJUS 4. napja között a megyénkben nem lesz elérhető a nyilvántartási rendszer.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal illetékességi területéhez tartozó ingatlanok tulajdoni lapjaival kapcsolatos lekérdezések a technikai szünet idején országos szinten nem lehetségesek, ezért a Kiskunhalasi Járási Hivatal Földhivatali Osztályán (Kiskunhalas, Kossuth Lajos u. 29.) 2015. ÁPRILIS 29. és 2015. MÁJUS 4. napja között – 3 munkanapon át – az ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.

A fejlesztés miatt a Takarnet szolgáltatás sem lesz elérhető, ezért 2015. ÁPRILIS 29. és 2015. MÁJUS 04. napja között a Kiskunhalasi Járási Hivatal Kormányablak Osztályán (Kiskunhalas, Szilády Áron u. 19.) a közhiteles ingatlan-nyilvántartásból adatszolgáltatást (papír alapú tulajdoni lap másolatot, hiteles térképmásolatot), valamint lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyintézést, a továbbá a Kormányablak Tompai Kirendeltségén (Tompa, Szabadság tér 1.) lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyintézést az ügyfeleink részére nem tudunk nyújtani.

Az átmeneti kellemetlenségért elnézésüket kérjük, megértésüket köszönjük!


(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kiskunhalasi Járási Hivatala)

  2015:04:24

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Új helyen intézhetőek a lakáscélú állami támogatással kapcsolatos ügyek


A fővárosi és megyei kormányhivatalok hatáskörébe kerültek április 1-jével a lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő feladatok a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságaitól.
A lakáscélú állami támogatással összefüggő feladatok tekintetében a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága jogutódja a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály.

A feladatellátással megbízott ügyintézők a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1. szám alatti épületéből a Kormányhivatal 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 5. szám alatti épületébe költöznek 2015. április 20-21. napján.

Az érintett ügyintézők 2015. április 22. napjától az alábbi elérhetőségeken, a következő ügyfélfogadási rendben érhetők el:
-    Postacím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 5.. Pf.: 195.
-    Telefon: 76/513-719
-    Telefonos ügyfélfogadás: munkanapokon 8.00-11.30
-    Személyes ügyfélfogadás: kedd és csütörtöki napokon 8.00-11.30

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az érintett munkatársakat a fentiek figyelembevételével 2015. április 22-től az új elérhetőségeken keressék. Személyesen megjelenő vidéki ügyfeleink számára 2015. április 20-21. napjaira, kizárólag kérelmek, beadványok benyújtására a Magyar Államkincstár 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1. szám alatti épületében ügyeletet biztosítunk.


Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

  2015:04:21

Anyakönyvi hírek-Kiskunhalas-2015.04.21.


Születtek:
Filipovic Jována (Nad Mihaela) Tompa
Nyári Barbara Brigitta (Lakatos Nikoletta) Kelebia
Csikós Boglárka (Horváth Henrietta) Kiskunhalas
Szegedi Adrián Noé (Bogdán Anita) Jánoshalma
Torma Zsombor (Markóth Erika) Kunfehértó
Paic Panna Ivana (Dr. Karsai Dóra) Kiskunhalas
Horváth Vajk Vencel (Pörzsölt Lívia Katalin) Jánoshalma
Szolcsán Armandó (Kőrös Melinda) Győr


Meghaltak:
Kuhn Dieter (Kiskunhalas)
Szegedi Antal József (Tompa)
Grizák István (Borota)
Kovács Józsefné Felhő Katalin (Kiskunhalas)
Seres László Sándor (Kiskunhalas)
Mesterházy-Nagy Attila Zoltán  (Kiskunhalas)
Bak János (Kiskunhalas)
Bors Istvánné Radvánszki Erzsébet (Kiskunhalas)
Krizsán Jánosné Szedmák Anna (Kiskőrös)
Galicz Antal Gézáné Székely Margit Ilona (Jánoshalma)
Dóczi János (Soltvadkert)
Bobek János (Kiskőrös)
Madarász Mihály Györgyné Hugyi Magdolna Margit (Jánoshalma)


 

  2015:04:21

Ügyféltájékoztató a %-os locsolási kedvezmény igényléséhez


A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény végrehajtását szabályozó 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet a következők szerint szabályozza a locsolási kedvezmény biztosítását a felhasználók részére: „62. § (4) A víziközmű-szolgáltató a házikert öntözéséhez vagy haszonállat tartáshoz szükséges locsolási vízhasználatot elkülönített mérés nélkül, a 63. § (6) bekezdés d) pontja szerint, mennyiségi korrekció útján is biztosítja, ha azt a felhasználó - az ellenőrzés lehetőségének előzetes értesítés mellőzésével történő felajánlásával - kéri.” „63. § (6) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál: d) elkülönített mérés hiányában a házikert öntözéséhez használt, kizárólag a május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 százalékát elérő vízmennyiség”
Fentiek figyelembe vételével a Kiskunsági Vízközmű-Szolgáltató Kft a locsolási kedvezményt mennyiségi korrekcióval a következők szerint biztosítja:

A kedvezményezettek körébe tartoznak azon lakossági felhasználók, akik a tulajdonukban lévő kertes ingatlanon
- víz- és szennyvízelvezetés szolgáltatást vesznek igénybe,
- az ingatlanon nincs fúrt kútjuk,
- nincs telepítve locsolási célra elkülönített vízmérő,
- a vételezett vezetékes vizet a házikert (konyhakert, pázsit, fák, dísznövények) öntözésére, illetve haszonállat tartása céljából kívánják használni.

A %-os locsolási kedvezmény kizárólag május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra igényelhető. Ezen időszakban az ivóvíz bekötővezetékre telepített bekötési vízmérő által mért vízmennyiség 10%-a után a felhasználónak nem kell szennyvízelvezetési díjat fizetnie. Szolgáltató az elszámolás érdekében minden évben kísérletet tesz a bekötési vízmérő leolvasására, elfogadja a felhasználó által történő – május 1-re és szeptember 30-ra vonatkozó – mérőállás bejelentését. Mérőállás hiányában a szolgáltató a kedvezményt időarányosan számolja el.

A locsolási kedvezmény igénylésének feltételei:
- Érvényes közszolgáltatási szerződés a felhasználási helyre
- A kérelmezőnek nem lehet 60 napon túli lejárt határidejű díjtartozása.
- A kedvezmény igénybevételéhez a Felhasználónak írásos igénylést kell benyújtania a szolgáltató által erre rendszeresített nyomtatványon (letöltés ITT). Az igénylés benyújtható ügyfélszolgálati irodáinkban vagy a fenti elérhetőségek valamelyikén (levélben, e-mail-ben).

A locsolási kedvezmény igénybevételi kérelme elutasításra, meglévő kedvezmény megszüntetésre kerül, ha a felhasználó:

- nem teszi lehetővé a szolgáltató számára az ellenőrzést,
- nem rendelkezik érvényes közszolgáltatási szerződéssel,
- az igénybejelentésben foglaltak nem felelnek meg a valóságnak,
- 60 napon túli díjtartozást halmoz fel,
- nem teszi lehetővé a lejárt hitelesítési idejű bekötési vízmérő szolgáltató általi cseréjét,
- az üzletszabályzat rendelkezéseit, a közszolgáltatási szerződést megszegi.

Kiskunhalas, 2015. április 13.
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft

 

  2015:04:17

Tisztelt Kiskunhalasi Polgárok!

Fülöp Róbert,  Kiskunhalas város polgármestere- csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos  programhoz - meghirdeti a helyi
„A legszebb konyhakertek” című programot/versenyt

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történő részvétel feltételei:

az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre átengedett balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.


Nevezési kategóriák:

Balkon:    Erkélyen kialakított
Mini:     10 – 50 m2
Normál:     50 m2 felett
Zártkert 1.:    Zöldség
Zártkert 2.:    Gyümölcsös
Zártkert 3.:    Vegyes (zöldség és gyümölcs)
Közösségi:    Csoportok, szervezetek által megművelt kertek


Jelentkezési határidő:     2015. május 15.
Jelentkezés módja:     A Jelentkezési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhető vagy letölthető ITT és leadható:
Kiskunhalas Város Önkormányzatának portáján

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszünk fotók készítését a balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!


Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:

1.  A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különböző konyhakerti növény termesztése történjen
2.  A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelően
3.  A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően gondozott, gyommentes, és egyben hasznos
4.  A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5.  A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen
6.  Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló
7. Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/esővíz használata, a madárbarát kert kialakítása: található benne madáretető, madáritató, és madárodú.  (A kertet madárbaráttá lehet minősíteni – de nem kötelező – a www.mme.hu oldalon található útmutatás alapján.)
8. Külön előnyt élvez, ha a kertben minél több féle fűszer és gyógynövény található.

Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történő jelölésre, minden kategória első helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri által tett külön ajánlás alapján.

Országos díj:
- Bronz kisplasztika – Györffy Sándor szobrászművész (Karcag), Munkácsy és Magyar Örökség díjas, érdemes művész alkotása
- Oklevél - Miniszteri aláírással, melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával.
 

A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 01 - augusztus 15-ig) történik előzetes időpont egyeztetés alapján.
 

Eredményhirdetés: A Halasi Szüreti Fesztivál keretében

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!


Kiskunhalas,  2015. április 15.

   
                                                                                                             Fülöp Róbert sk.
                                                                                                              polgármester
 


 

  2015:04:16
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]