Anyakönyvi hírek-Kiskunhalas-2015.09.30.


Születtek:
Nagy-Pál Zoltán (Tóth Zsuzsanna) Kiskunhalas
Zsunyi Marcell (Horváth Mária Magdolna) Tázlár
Rozs Cintia (Nagy Edina) Kisszállás
Kerékgyártó Csenge (Csercsa Julianna) Tabdi
Gulyás Adrián Zoltán (Kovács Katalin Tímea) Jánoshalma
Csővári Csilla (Berger Nóra) Soltvadkert
Kuklis Szilvia Mária (Hosszú Csilla) Kiskunmajsa


Házasságot kötöttek:
Maros Gábor és Haszilló Anikó

Meghaltak:
Erdélyi Gáborné Sepsi Ilona (Kiskunhalas)
Zsebő Péter (Kisszállás)
Holik Józsefné Csuka Franciska Ágnes (Kiskunmajsa)
Péter-Szabó Mihály (Kunfehértó)
Kósa Sándor (Kiskunhalas)
Győri Imréné Keresztúri Jolán (Kiskunhalas)
Tóth Imréné Juhász Ilona (Csólyospálos)
Zádori Kálmánné Ficsor Erzsébet (Balotaszállás)
Zoboki Mihály (Kecskemét)
Ságodi Andrásné Mészáros Jolán (Kecel)
Mayer Sándor Béla (Soltvadkert)
Ambrus Károly Fábiánné Antal Erzsébet (Kiskunhalas)
Rokolya Balázs (Szank)
Dr. Kocsis Mátyásné Czékus Erzsébet Margit (Kiskunhalas)
Hemző Mihályné Haszilló Ilona Ágnes (Kecel)
Horváth György (Kiskunhalas)
Mészáros József (Soltvadkert)
Megyesi Lászlóné Balla Terézia (Tiszaújfalu)
Bartus Péter (Tompa)
Csóti Lajosné Dósai Adél Viktória (Kiskunmajsa)
Vörös-Balog Sándor János (Kiskunmajsa)


 

  2015:09:30

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  45.§ (1) bekezdés alapján
pályázatot hirdet

 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal

 Jegyző

munkakör betöltésére.A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkozás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun Megye, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdése és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, Kirendeltségek (Pirtó, Harkakötöny)

Az irányítása alá tartozó személyek száma:

86 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései alapján.

Pályázati feltételek:
-    magyar állampolgárság
-    cselekvőképesség
-    büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány)
-    igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés
-    legalább 2 év közigazgatási gyakorlat
-    jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján mentesítéssel rendelkezik

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- helyi önkormányzatnál szerzett jegyzői/aljegyzői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
- 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti, fényképpel ellátott önéletrajz
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról
- nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez
- szakmai gyakorlat igazolása
- pályázó nyilatkozata, hogy összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015.12.01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2015. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöp Róbert polgármester nyújt, a 06/77-523-101-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázat S/1051/2015 azonosító számot:  valamint a munkakör megnevezését: jegyző
Vagy
- Személyesen: Fülöp Róbert polgármester, Bács-Kiskun Megye Kiskunhalas, Hősök tere 1.

A pályázat elbírálásnak módja rendje:
A Polgármester a formai feltételeknek nem megfelelő pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja. A pályázati eljárásban hiánypótlásnak nincs helye. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A kiválasztásról és a kinevezésről a polgármester dönt. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:

2015. november 10.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
Halasi Tükör: 2015. szeptember 30.
www.kiskunhalas.hu
www.kozigallas.gov.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunhalas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálásának időpontja: 2015. október 02.

Kiskunhalas, 2015. szeptember 28.


                                                                                                                     Fülöp Róbert sk.

 

  2015:09:30

 

Őszi lakossági fásítási akció

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata őszi lakossági fásítási akciót hirdet. Az akció során mintegy 100-150 db facsemete kedvezményes megvásárlására nyílik lehetőség. Azok számára biztosítunk kedvezményes (félárú) facsemetét, akik lakóhelyük, ingatlanuk közelében, KÖZTERÜLETRE kívánnak facsemetét ültetni, és vállalják annak további gondozását is. A facsemete árának felét az Önkormányzat fizeti. Várjuk azoknak a lakóknak a jelentkezését is, akik az elmúlt évben fát vágattak ki, és a fakivágásról rendelkező határozatban pótlás ültetésére lettek kötelezve. Társasházak, lakótelepi közösségek faültetési szándékát  is támogatjuk.

 

Az akcióban való részvétel menete:

            A fásítási akcióra személyesen lehet jelentkezni az Önkormányzat I. emelet 116-os irodájában (Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály) a városi főkertésznél 2015. szeptember 29. és október 9. között ügyfélfogadási időben. A közterület adottságainak megfelelő facsemete kiválasztásáról az akcióban részt vevő lakos egy utalványt kap, ezzel kell majd jelentkezni a választott növénytől függően a Szemerédi Kertészetben illetve a Halasi Városgazda Zrt. Szent Imre út 9.sz. alatt található telephelyén, ahol a facsemete lakossági árának kifizetésével lehet a csemetéhez hozzájutni. A facsemetéket november 5. és november 20. között lehet átvenni, nyitva tartási időben.

Érdeklődni lehet a 77/523-144 telefonszámon.

 

Kiskunhalas, 2015. szeptember 28.

 

                                                                                                          Fülöp Róbert

                                                                                                          polgármester

 

Az akcióban – többek között - az alábbi csemeték vásárolhatók:

SZEMERÉDI Kertészet

Növény neve

méret cm

kiszerelés

Lakossági ár Ft

Örökzöldek

Leyland ciprus

60-80

Kont 5l

700

Oszlopos boróka (Juniperus communis 'Sentinel')

140 +

FL

2250

Oszlopos  tiszafa (Taxus baccata'Fastigiata)

140-160

Kont 12-20l, FL

2250

Oszlopos tiszafa, aranyszínű (Taxus baccata 'Fastigiata aurea)

140-160

Kont 12-20l, FL

2500

Smaragd tuja

120-130

Kont 12-20l, FL

1200

Smaragd tuja

160-180

Kont 12-20l, FL

2250

Smaragd tuja

180 +

Kont 12-20l, FL

2500

Lombos fák

Korai juhar (Acer platanoides)

200 +

Szgy

750

Hegyi juhar (Acer pseudoplatanus)

200 +

Szgy

750

Ezüst juhar (Acer saccharinum)

200 +

Szgy

750

Vadgesztenye (Aesculus hippocastanum)

100 +

Szgy

500

Magas kőris (Fraxinus excelsior)

200+

Szgy

750

Virágos kőris (Fraxinus ornus)

200 +

Szgy

750

Páfrányfenyő (Gingko biloba)

170

Szgy

750

Kislevelű hárs (Tilia cordata)

200 +

Szgy

1000

Ezüsthárs (Tilia tomentosa)

200 +

Szgy

750

Gömbjuhar (Acer platanoides 'Globosum)

180 +

Szgy

3000

Gömbjuhar (Acer platanoides 'Globosum)

200 +

FL

3500

Gömbszivarfa (Catalpa bignoioides 'Nana)

200 +

FL

3500

Gömbkőris (Fraxinus ornus'Mecsek)

180 +

Szgy

2500

Gömbkőris (Fraxinus ornus'Mecsek)

200 +

FL

3250

Szomorú eper (Morus alba 'Pendula)

150 +

Kont 20l

3250

Vérszilva (Prunus cerasifera 'Woodi)

150 +

Szgy

500

Gömbmeggy (Prunus fruticosa 'Globosa)

180 +

Kont 20 l

3250

Ezüst gömbhárs (Tilia tomentosa 'Globosa)

200 +

FL

3500

Városgazda telephelyén átvehető

Növény neve

méret

kiszerelés

Lakossági ár Ft

Gömbkőris (Fraxinus ornus 'Mecsek)

8/10

FL

3750

Gömbkőris (Fraxinus ornus 'Mecsek)

8/10

Kont

5400

Gömbjuhar (Acer platanoides 'Globosum)

6/8

Kont

3700

Gömbjuhar (Acer platanoides 'Globosum)

8/10

Kont

5400

Szomorú eper (Morus alba 'Pendula)

10/12

Kont

4600

Díszgalagonya (Crataegus 'Paul Scarlett)

6/8

Fl

2250

Díszgalagonya (Crataegus 'Paul Scarlett)

8/10

Fl

2600

Japán díszcseresznye (Prunus serrulata 'Kansan)

8/10

Kont

4600

Vörös levelű májusfa (Prunus virginiana 'Canada Red)

8/10

FL

2900

       

rövidítések: Kont -konténeres, Szgy-szabadgyökerű, FL – földlabdás

6/8, 8/10, 10/12 - a törzs körmérete cm-ben 1 m magasságban

   

 

  2015:09:29

Rangos elismerésben részesült a kiskunhalasi közösség


 

 

Szerdán megnyílt a 77. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK) a Budapesti Vásárközpontban. A nagy múltra visszatekintő agrár- és vidékfejlesztési seregszemle ünnepélyes megnyitójának keretein belül vehette át az OMÉK Táj-Érték-Együttműködési Díját a kiskunhalasi Felsőszállási Közösség.

A Kelet-Magyarország kategóriában a győztesnek járó elismerő díjat Krivai Rozália vette át Varga Mihály nemzetgazdasági és Fazekas Sándor földművelésügyi miniszterektől, illetve Kövér László házelnöktől. A rendezvényen a városvezetést Farkas Dániel alpolgármester képviselte, aki az ünnepélyes megnyitó után elsőként gratulált a díjazottnak, illetve megtekintette a Halasi Csipke standját is.

 
 

 

 

 

 

 

  2015:09:24

  Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

 
HATÁROZAT


A 328/2010.(XII.27.) Korm. rendelet 6.§. (5) bekezdése alapján biztosított hatáskörömben Kiskunhalas közigazgatási területére ebzáflatot és legeltetési tilalmat rendelek el, ebekre, macskákra és legelő állatokra vonatkozóan.

INDOKOLÁS

így határoztam, mivel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal értesítése alapján

2015. 10. 03. - 10. 18.
között rókák veszettség elleni orális immunizálása /oltóanyagot tartalmazó csalétek kiszórása/ került elvégzésre, ennek értelmében a zárlati intézkedést és legeltetési tilalmat kellett elrendelnem a 164/2008. (XII.20.) FM rendelet 8. § (5) bekezdése alapján


2015. október 03 - 2015. október 24-ig.
Kiskunhalas, 2015. szeptember 18.

dr. Maruzsenszki József
járási főállatorvos, osztályvezető

  2015:09:24
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45]